Algemene voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. U kunt geen rechten ontlenen aan de digitale versies van de algemene voorwaarden. De online-versie is ter kennisgeving.

Download de algemene voorwaarden van Bats uitzendburo.