Bats Uitzendburo voldoet aan de normen van het SNA

Bats Uitzendburo heeft de verklaring van het SNA weer binnen.

Wij voldoen aan de normen zoals vastgelegd in het handboek van de SNA en wij zijn te vinden in het Register Normering Arbeid.

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.