Controle NEN 4400-1

Afgelopen maand vond bij Bats Uitzendburo de jaarlijkse audit plaats waarin vast gesteld wordt of er aan de juiste voorwaarden is voldaan om NEN 4400-1 gecertificeerd te mogen zijn.

Ook deze keer is vastgesteld dat we voldoen aan alle normeisen. Hiermee wordt het NEN 4400-1 weer verlengd.

Onderdelen van de controle zijn onder andere juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelastingen.

Ook het volgens de normen administreren van werknemersdossiers en identiteitsdocumenten en het naleven van CAO afspraken valt hieronder.

Wij zijn erg blij met het resultaat!