SNA keurmerk (NEN 4400-1) certificering is weer verlengd!

Alle bedrijven die in het register van Stichting Normering Arbeid staan worden periodiek gecontroleerd. Alleen als er aan alle eisen wordt voldaan, mogen wij het keurmerk houden.

Het keurmerk is ontwikkeld om een inlener van arbeid te beschermen tegen de aansprakelijkheid van betalingen aan de belastingdienst.

De ondernemingen worden beoordeeld op:

  • Identificatie van de ondernemingen;
  • Juiste aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting aan de belastingdienst
  • Of de loonbetalingen in orde zijn met betrekking tot de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Een identiteitscontrole en een controle op het wel bevoegd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Of de organisatie geen boetes heeft die zijn ontstaan uit het doorlenen of uitbesteden van werk;

Uiteindelijk wordt er ook gekeken of alle benodigde documenten juist geadministreerd en bewaard zijn.

Bats Uitzendburo laat zich tweemaal per jaar screenen door een certificerende instelling voor het SNA-keurmerk (NEN 4400-1) en wederom mogen wij het keurmerk behouden!