Voor het eerst hebben meer dan negen miljoen mensen betaald werk

Aan het eind van 2019 hadden voor het eerst meer dan negen miljoen mensen betaald werk. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de maandelijkse rapportage over de beroepsbevolking.

Het aantal werkenden is volgens het CBS na het eerste kwartaal van 2014 vrijwel onafgebroken opgelopen. “Lange tijd daalde de werkloosheid, maar tijdens het tweede en derde kwartaal van 2019 nam de werkloosheid iets toe.”

Dat kwam vooral doordat meer mensen wilden werken. Als die mensen niet meteen een baan vinden, tellen ze mee in de werkloosheidscijfers. “Eind 2019 veranderde dat. Meer mensen die toetraden tot de arbeidsmarkt kwamen direct aan het werk en een kleiner deel werd werkloos”, aldus het CBS.

Het aantal mensen dat wel wilde werken maar geen betaalde baan had, daalde in de laatste maanden van het afgelopen jaar tot 302.000 in december. Uitkeringsinstantie UWV registreerde eind december dat 223.000 mensen een WW-uitkering hadden.

Onder 50-plussers was het aantal WW-uitkeringen eind vorig jaar met ruim 20 procent gedaald vergeleken met een jaar eerder. Deze leeftijdsgroep was goed voor bijna 46 procent van alle werkloosheidsuitkeringen, waar dat een jaar eerder nog 49 procent was. De daling heeft voor een deel te maken met de gunstige arbeidsmarkt, laat het UWV weten. Maar ook het stapsgewijs afbouwen van de duur van de WW draagt eraan bij.

Door: NU.nl