Oppermannen en stratenmakers

Voor in de regio van Zuidwest-Drenthe hebben we plek voor meerdere oppermannen en stratenmakers.

Je bent verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:

 • Aanvoeren van materialen (vooral zand, stenen en specie)
 • Aanreiken van hulpmiddelen (bijvoorbeeld hamer, voegbord, waterpas, metseldraad)
 • Mixen van specie (meestal op basis van cement, zand en water)
 • Afvlakken van een ondergrond of muur nadat deze is gelegd of gemetseld
 • Vegen en/of schoonmaken van een muur of ondergrond
 • Op maat maken van stenen
 • Scheppen en verplaatsen van zand
 • Stellen van profielen en uitzetten van hoogtes bij metselwerkzaamheden
 • Plaatsen van bijvoorbeeld putdeksels, straatgoten en stoepranden
 • Aanleggen van een fundering
 • (Assisteren bij het) plaatsen van een steiger
 • Repareren en schoonmaken van gereedschap
 • Sorteren van materialen
 • Afvoeren van afval
 • Opruimen van de werkplek
 • Assisteren bij alle overige werkzaamheden van de metselaar of stratenmaker

Interesse? Neem dan contact op met Jaap Room via administratie@batsuitzendburo.nl en stuur je CV met motivatie. Dit kan ook via de post: Hoofdweg 22, 8383 EG Nijensleek. Meer weten over deze functie? Bel dan naar 0521-344007.