NEN 4400-1

Nijensleek, 2 oktober 2018

Vandaag hebben wij controle gehad van de KIWA voor onze NEN 4400-1 certificering.

Bij deze controle werd onderzocht of wij nog steeds voldoen aan de eisen van Stichting Normering Arbeid, beter bekend als SNA.

Wederom zijn we (zeer) glansrijk door de controle heen gekomen en is het nieuwe certificaat weer binnen voor een halfjaar !