Sponsoring

Bats uitzendburo voelt zich sterk betrokken met het lokale verenigingsleven. Naast persoonlijke betrokkenheid, uit zich dat ook in de vorm van sponsoring van diverse evenementen en (sport)verenigingen.

Bats uitzendburo ondersteunt: Floraliacorso Frederiksoord, Voetbalvereniging Old Forward, Stichting De Tuinen van Frederiksoord, Stichting Spoelplaats Nijensleek.