Privacy

Dit is de privacyverklaring van de Bats uitzendburo, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56733178, inzake de website kvk.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Bats uitzendburo door middel van het klantensysteem van Bats uitzendburo en de verwerkingen via onze website batsuitzendburo.nl.

Bats uitzendburo respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Bats uitzendburo. U dient zich ervan bewust te zijn dat Bats uitzendburo niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten

Uw persoonsgegevens kunnen door Bats uitzendburo worden gebruikt om u te informeren over producten en – diensten betrekkende op Bats uitzendburo, tenzij u heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. U kunt het ontvangen van Bats-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Bats uitzendburo. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Bats uitzendburo.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u via onderstaande gegevens contact met ons op nemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Bats uitzendburo
Hoofdweg 118
8383EK Nijensleek
info@batsuitzendburo.nl

Bewaartermijn

Bats uitzendburo bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Bats uitzendburo. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

15 januari 2013